MUĞDAT ENTERİLİ

1973  yılında Van İlinde doğdu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Van İlinde tamamladı.

1990-1992 yılları arasında Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik Bölümünden Önlisans,1992-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Lisans eğitimi aldı.

1998 yılında Van Defterdarlığı Muradiye Malmüdürlüğünde Muhasebe Memuru olarak göreve başladı.

1999-2000 yılları arasında Maliye Asteğmen olarak askerlik görevini ifa etti. Kıbrıs 39. Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığında Satın Alma Komisyonu Kurucusu olarak görev aldı. 2004-2005 yılları arasında Eskişehir Mesleki Eğitim Kursunda eğitim gördü, bu süre içinde Milli Emlak Şefliği Sınavını kazanarak Van Defterdarlığı Edremit Malmüdürlüğüne Milli Emlak Şefi olarak atandı.

2007 yılında Saymanlık Müdür Yardımcılığı Sınavını kazanarak Van Defterdarlığı Erciş Malmüdürlüğüne Malmüdürü Vekili olarak atandı. 2010 yılında Müdürlük sınavını kazanarak Erciş Malmüdürlüğündeki görevine devam etti.

2011 yılında Balıkesir Defterdarlığı Dursunbey Malmüdürlüğüne atandı. Bu ilçede 20.213 adet 2/b taşınmazının 18.700 adedi satılarak Türkiye’de en fazla 2/b satışı yapan ilçe başarısı elde edildi.

2014 yılında Van Defterdarlığı Tuşba Malmüdürlüğüne kurucu müdür olarak atandı.

20 Aralık 2015’te yazılısı,20-21 Nisan 2016 tarihlerinde mülakatı yapılan Defterdar Yardımcılığı Sınavını kazanarak Ağrı Defterdarlığına atandı.30 Mayıs 2016 tarihinden 03 Mart 2017 tarihine kadar Defterdar Vekili olarak görevini ifa etti.

10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/949 sayılı karar ile Şırnak Defterdarı olarak atanan Defterdarımız 13.03.2017 tarihi itibari ile yeni görevine başlamıştır.

Defterdarımız 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Şırnak Üniversitesinde Şirketler Muhasebesi ve Dış Ticaret İşlemleri dersi vermiştir.

Ayrıca, Defterdarımız halen Şırnak Üniversitesinde Muhasebe-2 dersi vermektedir.

 

Sayın ENTERİLİ; evli olup, iki erkek, iki kız çocuğu babasıdır.