Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Şırnak  Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu:

Misyonu;

Bakanlığımızın misyonu kapsamında,maliye politikaları çerçevesinde ;kurumun verimini arttırarak daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak ve izlemek.

Vizyonu; 

Bakanlığımızın vizyonu kapsamında, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını ve maliye politikalarını desteklemek üzere;hizmetlerin kapsamında,doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi,devlet kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak,toplumsal faydayı arttıran,saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan bir Defterdarlık olmaktır.