Defterdarlığımız Personel Müdürlüğünce 16.07-20.07.2018 tarihleri arasında Cizre Malmüdürlüğünde Defterdarlığımız Personeline yönelik Hizmet İçi Eğitim düzenlendi.