Habur Gümrük Saymanlık Müdürlüğü

Kamuran ESATOĞLU-Saymanlık Müdürü
Telefon: (0 486) 528 70 89
Fax: (0 486) 528 70 22
Adres: Habur Sınır Kapısı Silopi/ŞIRNAK